Jinekolojide Laparoskopi ve Histeroskopi Uygulamaları

Blog geri dön

Jinekolojide Laparoskopi ve Histeroskopi; Endoskopik uygulamalar laparoskopi ve histeroskopi olarak ikiye ayrılır. Laparoskopi karın içinin ışık kaynağının bağlı olduğu bir kamera sistemi ile gözlenmesi ve gereğinde müdahale edilmesi işlemidir. Histeroskopi ise rahim iç boşluğunun yine bir kamera sistemiyle gözlenmesi ve gereğinde müdahale edilmesine verilen isimdir.

Nasıl Yapılır?

Jinekolojide Laparoskopi ve Histeroskopi . Halk arasında kapalı ameliyat olarak da bilinen Laparoskopi, göbek deliğinden küçük bir kesi yapılarak kamera ve ışık kaynağına bağlanan optik bir sistem aracılığıyla iç organların gözlenmesini ve gereğinde cerrahi müdahale yapılmasını sağlayan bir cerrahi sistemdir. Bu teknikte karın boşluğu içerisine bir iğne yardımı ile gaz verilerek şişirilir. Göbek deliği hizasından, karın içerisini görüntülemek amacı ile kamera sistemi yerleştirilir. Karın duvarında 3-4 adet 5-10 mm genişliğinde delikler açılarak, karın boşluğuna cerrahi işlemin yapılmasında kullanılan aletler sokulur ve gerekli olan cerrahi müdahale bu şekilde yapılır.

Gelişen teknoloji ve  daha yaygın kullanılmaya başlanması sayesinde, diğer cerrahi alanlarda olduğu gibi kadın hastalıkları (jinekoloji) pratiğinde de hemen hemen tüm ameliyatlar kapalı yöntem ile yapılabilir hale gelmiştir.

Hızlı iyileşme süreci, daha az ağrı ve çok daha az dikiş izi hastaların laparoskopiyi tercih etme nedenlerinin başında gelmektedir.

Rahim alınması, yumurtalık kistleri (çikolata kisti, dermoid kist vb) ameliyatları, tüplerin bağlanması veya açılması ve miyom ameliyatlarında yukarıda değindiğimiz avantajları sebebiyle laparoskopik yöntemi uygulamaktayız.

Laparoskopinin avantajları nelerdir?

Gelişen teknoloji ve  daha yaygın kullanılmaya başlanması sayesinde, diğer cerrahi alanlarda olduğu gibi kadın hastalıkları (jinekoloji) pratiğinde de hemen hemen tüm ameliyatlar kapalı yöntem ile yapılabilir hale gelmiştir.

Hızlı iyileşme süreci, daha az ağrı ve çok daha az dikiş izi hastaların laparoskopiyi tercih etme nedenlerinin başında gelmektedir.

Rahim alınması, yumurtalık kistleri (çikolata kisti, dermoid kist vb) ameliyatları, tüplerin bağlanması veya açılması ve miyom ameliyatlarında yukarıda değindiğimiz avantajları sebebiyle laparoskopik yöntemi uygulamaktayız.

Jinekolojik cerrahi uygulamalarda laparoskopinin kadınlara sağladığı önemli avantajlar şöyle sıralanabilir.

Açık cerrahide yaklaşık 15 cm lik bir kesi yapılırken, Laparoskopide yaklaşık 0,5-1 cm lik küçük kesiler yapılır. Böylece yara izi yok denecek kadar az olmakta ve estetik açıdan çok daha iyi sonuçlar alınmaktadır.

Karın duvarı kesilmediği için ameliyat izi kalmaz, dikiş yeri kaynaklı karın fıtıkları olmaz ve estetik korunur.

Kapalı ameliyatta açık ameliyata göre kanama, ağrı ve enfeksiyon riski çok daha düşük olduğundan hastanede yatış süresi daha kısa oluyor. Açık ameliyatta 5-7 günlük yatış süreleri söz konusu iken, kapalı ameliyat tekniği bu süreyi 1-2 güne kadar azaltabilmektedir.

Kapalı yöntemle yapılan ameliyatlarda iş gücü kaybı daha az olmaktadır. Hastalar 7-10 gün gibi çok kısa sürelerde günlük yaşama geri dönebilmektedirler.

Kamera sistemi ile daha iyi bir görüntü eşliğinde ameliyat yapılması, cerrahi alanı daha iyi görmeyi ve daha detaylı müdahalelerin yapılabilmesini sağlıyor.

Laparoskopik ameliyatların sağladığı bir başka önemli avantaj da, karnın açılmaması ve kesi yerinin çok küçük olması sayesinde dikiş yeri enfeksiyonu riskinin azalmış olmasıdır.

Kapalı yöntemle yapılan yumurtalık kisti ameliyatlarında karın içi yapışıklıklar ve kısırlık riski daha düşük oluyor.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön