Çocuklarda Boğaz Ağrısı

Blog geri dön

Çocuklarda Boğaz Ağrısı , sıklıkla hastaneye başvuru nedenlerinden biri olması nedeni ile önemlidir. Verilen tedavilerin uygun zaman ve sürede yapılması önemlidir. Çocuklarda Boğaz Ağrısı , basit viral enfeksiyon, streptokok bakterisinin neden olduğu enfeksiyon ve basit boğaz ağrısı olarak görülüyor. Boğaz ağrısı nedenleri birbiri ile karışabilir ve bunların tedavileri de farklı olmaktadır.

Tonsilit: Bademciklerin yani tonsillerin yangılı olması anlamına gelmektedir. Her tonsillit vakasında enfeksiyon olmayabilir.

Strpetokoksik tonsillit ya da anjin: Bu enfeksiyonda özellikle streptokok bakterisi , yani halk arasında bilinen adıyla beta mikrobunun neden olduğu hastalıktır.

Diğer nedenler: Bir çok virüs bademcikler ve etrafında ağrıya neden olabilir.

Boğaz Ağrısının Nedenleri

Bebekler, oyun çocukları ve okul öncesi dönemde boğaz ağrısının en çok nedeni virüs enfeksiyonlarıdır.

Virüs Etkenli Boğaz Ağrısı Nasıl Oluyor?

Bebekler, oyun çocukları ve okul öncesi çocukların boğaz ağrısı şikayetlerinin bir çoğunun nedeni viral enfeksiyonlardır. Virüs hastalıklarında belirgin bir tedavi yöntemi yoktur, şikayetlere göre destek tedavisi verilir. Sıklıkla çocuklar, boğaz ağrısı ile beraber soğuk algınlığı belirtileri de gösterirler. Genellikle hafif ateş olmakla beraber, çocuklar çok düşkün ve hasta görülmezler.

Özel bir virüs olan ve sıklıkla yaz aylarında boğaz ağrısı yanında el ve ayaklarda da döküntüler yapan Koksaki virüsü El, Ayak , Ağız hastalığı denilen bir duruma neden olur. El ayak ağız hastalığında çocukların boğazında, elinde ve ayaklarında su toplaması şeklinde lezyonlar görülür. Bir diğer ağır virüs hastalığı ise Enfeksiyoz mononükleoz ya da öpücük hastalığı olarak da adlandırılan Ebstein Barr virüsü hastalığıdır. Bu hastalıkta da çok şiddetli ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri olur.

Viral enfeksiyonlarda yardımcı tedavi yöntemleri için aşağıdaki yazıyı okuyabilirsiniz :

Viral Enfeksiyon Tedavisinde Semptomları Azaltmak İçin 5 yöntem

Anjin Yada Beta enfeksiyonunda Neler Oluyor?

Halk arasında beta olarak bilinen mikrobun gerçek adı, streptokokkus pyogenesdir. Beta hastalığında semptomlar çocuğun yaşına göre değişkenlik gösterir.

Bebeklerde: Hafif ateş, koyu , kalın bazen de kanlı burun akıntısı olur.

Oyun çocuklarında: Kalın, koyu kıvamlı burun akıntısı ve yüksek ateş en sık belirtidir. Bazı çocuklar oldukça halsiz, iştahsız, şişmiş ve ağrılı boğaz bölgesi lenf bezeleri  görülebilir. Bazı çocuklarda boğaz ağrısı yanında karın ağrısıda olabilir.

Okul öncesi çocuklarda: Bu yaş grubunda çocuklar çok bitkin görünür, halsizdirler. Yüksek ateş 38,9 C ve üzeri görülür. Bademciklerde beyazlıklar olur ve şiddetli boyun lenf bezi şişlikleri ve karın ağrısı olabilir.

Streptokok enfeksiyonu ve viral enfeksiyonların ayırt edilmesi önemlidir. Çünkü streptokok yani beta mikrobunun antibiyotik ile tedavi edilmesi gereklidir.

Teşhisi Nasıl Koyuyoruz ?

Çocuğunuzda boğaz ağrısı, ateş , karın ağrısı , baş ağrısı gibi şikayetler var ise doktorunuza gitmelisiniz. Teşhis genellikle fizik muayene ile konulur. Tanıyı desteklemek için boğaz kültürü, hızlı strep testi gibi tetkikler yapılabilir.

Boğaz Kültürü

Şiddetli enfeksiyonlarda boğaz kültürü alınmalıdır. Doktorunuz muayene bulguları ile değerlendirmek için hangi enfeksiyon ajanının neden olduğunu anlamak için boğaz kültürü alacaktır. Bu durumda ucu pamuklu bir çubuk ile boğazın arka kısmı ve bademciklerin üzerinden sürüntü alınıp boğaz kültürü yapılır. Kültür sonucu eğer bakteri mevcut ise yaklaşık 24 saat sonra netleşecektir.

Hızlı Strep Testi

Sıklıkla özel muayenehanelerde bu test yapılmaktadır. Özelliği sonucun bir kaç dakika içinde çıkmasıdır. Eğer hızlı test negatif ise doktorunuz, ayrıca boğaz kültürü de alacaktır. Eğer hızlı test sonucu pozitif ise şikayetlere neden olan etken beta mikrobudur demek olur. Antibiyotik verilmesi gerekir.

Antibiyotikler

Testlerde beta mikrobu görülür ise doktorunuz ağız yoluyla ya da enjeksiyon şeklinde antibiyotik tedavisi verecektir.  Eğer çocuğunuza oral antibiyotik tedavisi verilirse çocuğunuzun şikayetlerinin geçmesi halinde bile antibiyotik tedavisinin tamamlamanız gerekmektedir.

Streptokok bakterisinin tespit edildiği hastalık antibiyotik ile tedavi edilmezse ve ya yeterli süre tedavi edilmez ise enfeksiyon vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Bademciklerde apse oluşabilir, zatürreye dönüşebilir ya da böbrek problemleri görülebilir. Tedavi edilmemiş Streptekok bakterisi romatizmal ateş denilen kalbi ve eklemleri etkileyen, halk arasında iltihaplı eklem romatizması denilen hastalık oluşabilir.

Korunma

Bir çok boğaz enfeksiyonu çocuklar arasında birbirlerine ya da erişkinlerden damlacık yoluyla hava veya elden direk bulaşır. Bu nedenle çocuklar bu semptomları gösteren erişkin ve çocuklardan uzak durmalıdır. Bununla beraber çoğu kez mikrobu taşıyan kişide belirtiler oluşmadan da bulaştırıcı olduğu için mikrop çocuklarımıza geçebilir.

Geçmiş yıllarda tekrar eden boğaz enfeksiyonlarında tonsillerin alınması önerilmekteydi. Bu işleme tonsillektomi denilmektedir. Günümüzde çok şiddetli ve sık enfeksiyon geçiren çocuklarda bu operasyon yapılmaktadır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön