Altıncı Hastalık

Blog geri dön

Altıncı hastalık

Altıncı hastalık nedir? 

Altıncı hastalık 6 ay-6 yaş arasında daha sık görülen ancak bu yaşların dışında da görülebilen viral bir hastalıktır. Genellikle sadece ateş ile seyreder, bu dönemde genellikle kırgınlık ateş dışında belirgin bir bulguya rastlanmaz. Hastalık yüksek ateş ile seyreden bir dönemin ardından ateşin düşmesi ile ortaya çıkan döküntüler ile karakterizedir. Döküntüler çocukluk döneminde görülen diğer hastalıklardan farklı seyreder ve döküntü ile birlikte ateş görülmez.

Altıncı hastalık insanlarda sıkça enfeksiyon yapan Herpes virüs ailesinde Herpes Virüs 6 dır.

Belirtileri nelerdir?

Enfekte olan hastada belirtilerin ortaya çıkması genellikle 7-14 gün sürmektedir. Bu sürenin ardından en belirgin şikayet ateş olmakla beraber bir çok belirti görülebilir. Hastaların bir kısmında bu belirtiler oldukça hafif şekilde görülmektedir.

 • Ateş sıklıkla ani gelişir ve genellikle 38 santigrat derecenin üzerindedir. Ateş genellikle 3-7 gün sürebilir
 • Öksürük
 • Boyunda şişmiş lenf düğümleri
 • Bebeklerde ve küçük çocuklarda huzursuzluk
 • Göz kapaklarında şişlik
 • Boğaz ağrısı
 • Burun akıntısı
 • İştahsızlık
 • Hafif ishal
 • Döküntü:
  • Döküntüler ateşin düşmesi ile başlar ve genellikle vücutta kırmızı yüzeyden kabarık olmayan basmakla solan bir haldedir. Döküntüler gövdeden başlar ve daha sonra boyun ve kollara yayılır. Yüz ve bacaklara yayılır. Kaşıntı ya da rahatsızlık hissine neden olmazlar ve en geç 2-3 gün sonra kaybolur. Bu döküntüler ailelerde kızamık, kızamıkçık gibi benzer çocukluk çağı enfeksiyonlarını düşündürerek tedirginlik oluşturur 

Küçük çocuklarda yüksek ateşe bağlı olarak havale görülebilir.

Çocuğun ateşi dirençli ve yüksek seyrediyorsa, ateş 1 haftadan uzun sürüyorsa, döküntüler başladıktan sonra 3-5 gün içerisinde kaybolmuyorsa doktornuza başvurmanız iyi olacaktır.

Bulaşıcı mıdır? Tanısı Nasıl Konulur?

Soğuk algınlığı ve diğer viral hastalıklar gibi altıncı hastalık da insandan insana bulaşır. Hasta bireyin solunum salgıları veya tükürüğüyle temas yoluyla insanlar arasında yayılır.

Hastalıkta görülen ateş yükselmesinin karakteristik klinik paterni ve düşmesiyle birlikte tipik döküntülerin gelişimi genellikle herhangi bir laboratuvar testine gerek kalmadan tanı konulmasını sağlar. 

Tedavi

Virüsler tarafından oluşturulan bir enfeksiyon olduğu için antibiyotiklerin tedavide yeri yoktur. Hastalığı hızlı atlatabilmek için evde yapılabilecek bazı uygulamalar şunlardır:

 • Yatak istirahati
 • Bol bol sıvı alımı
 • Oda havasını nemli tutmak
 • Ateşi kontrol altında tutmaktır

Komplikasyonlar

Altıncı hastalık hafif seyirlidir ve 5-7 gün içerisinde iyileşmektedir. Hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan komplikasyon sayısı oldukça azdır ancak en sık görülebilen komplikasyon çocuklarda ateşe bağlı havaledir. Vücut ısısında hızlı yükseliş çocuklarda nöbetlere neden olabilir. Korkutucu olsa da, sağlıklı küçük çocuklarda bu tür nöbetler genellikle kısa sürelidir ve nadiren zararlıdır.

 

 

 

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön